Co se děje - novinky

Hledáme vedoucí tanečního kroužku „Dancing“, který je zaměřen na arobic, disco, mažoretky aj. taneční styly. Konaní každý čtvrtek - v čase dle domluvy.
Info u Lenky Švecová - 732 981 882


Více informací

 

Všechny novinky...

Kontaktní informace

Asterix, příspěvková organizace
Na Nábřeží 41
736 01 Havířov - Město
IČO: 75085747

tel: +420 596 811 175
fax: +420 596 813 019
e-mail: info@svcha.eu

TOPlist

Více info...ASTERIX - Středisko volného času Havířov, p. o.
je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov. Nabízí Vám pestrou nabídku aktivit pro atraktivní a kvalitní naplnění volného času!
O nás


     Když se řekne Asterix, mnoha lidem v Havířově se překvapivě nevybaví hrdina známých francouzských filmů, ale zařízení pro volný čas, které už desítky let nabízí dětem i dospělým široké spektrum volnočasových aktivit.
Jsou to zájmové kroužky, soutěže, exkurze, zábavné i osvětové akce, víkendové výjezdy, příměstské tábory pro mladší děti a pobytové pro všechny až do 18 let. Naše činnost probíhá ve dvou střediscích v Havířově-Městě - na ul. Na Nábřeží 41 a na ul. M. Kudeříkové 14 a v turistické základně ve Pstruží u Frýdlantu n./O., kam vyjíždí havířovské děti na víkendy i pobytové tábory. Letních pobytových a příměstských táborů se každoročně účastní 700 - 900 dětí.

      V Asterixu pracuje 6 odborných oddělení, které zajišťují v průběhu školního roku pravidelnou i příležitostnou činnost pro naše členy i veřejnost.
Podrobné informace o činnosti odborných oddělení najdete v jednotlivých rubrikách. Můžete se tam také seznámit s náplní činnosti jednotlivých kroužků, s Výroční zprávou a Plánem zařízení pro další rok.
Naše středisko je zařazeno do sítě škol a činnost vychází z platných zákonů. Proto se rodiče nemusí bát o své děti, prostředí je při každé naší činnosti přátelské a bezpečné. Naši interní pedagogové mají pedagogické vzdělání a externí vedoucí kroužků absolvovali kurz Pedagogického minima.
      Zvláštní péči věnujeme talentovaným dětem. Naši reprezentanti získali v průběhu uplynulých let mnoho ocenění na tanečních a modelářských soutěžích od okresních, až po několik titulů mistrů světa v modelářských sportech. V této tradici pokračujeme i v současnosti. Ve večerních hodinách také nabízíme řemeslné kurzy dospělým.
Nově jsme zavedli možnost účasti rodičů nebo prarodičů na zájmových aktivitách dětí. Chceme tak umožnit dětem a dospělým společné trávení volného času.

     Přijďte se podívat do našich středisek a umožněte dětem zájmovou činnost, která rozvine jejich schopnosti a naplní nezávadně jejich volný čas! Nábor do kroužků probíhá v měsíci září, doplňující nábor i během školního roku. Začátkem každého školního roku pořádáme Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost.
Informace o volných místech v kroužcích a pozvánky na akce pro děti i rodiče najdete pravidelně také v Radničních listech a v obou střediscích.